Donate to IndiaSpend

Support IndiaSpend’s award-winning investigative journalism.

Your tax-deductible contribution to IndiaSpend will help us, and other publications around the country, reveal critical stories that otherwise wouldn’t be told - stories that make a difference!

நன்கொடை

அண்மை கட்டுரைகள்

பணிபுரியும் இந்தியர்களில் 66% பேர் குறைந்த வருவாய் பெறும் அவலம்! வளர்ச்சியின்மையால் சந்திக்கும் உலகின் மோசமான விகிதம்

மும்பை: இந்தியாவில்,  உழைக்கும் மக்கள...

‘திறந்தவெளி மலம் கழித்தல்’ இல்லா கிராமங்களில் திறந்தவெளியை பயன்படுத்தும் கழிப்பறை உரிமையாளர்கள்- ராஜஸ்தான் ஆய்வில் அம்பலம்

மும்பை: திறந்தவெளி மலம் கழித்தல் இல்...

ஆரோக்கியமான உடற்குடல் இந்திய வாழ்க்கை முறை -நோய்களுக்கு எதிரான அரண் ஆவது எப்படி?

மவுண்ட் அபு (ராஜஸ்தான்): பதப்படுத்தப்...

நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கும் நச்சுக்காற்று உஷார், இது புகைபிடிப்பவர்களுக்கான நோய் மட்டுமல்ல!

மும்பை: இந்தியாவில் நுரையீரல் புற்று...